Identyfikator artykułu : 00257886 / Ostatnia modyfikacja : 25.02.2021Drukowanie

Czy możliwe jest ładowanie akumulatora przy użyciu kamkordera?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Nie jest możliwe ładowanie akumulatora za pomocą kamery.