Identyfikator artykułu : 00254496 / Ostatnia modyfikacja : 29.12.2020Drukowanie

Jakie formaty zapisu są dostępne?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Możliwe jest nagrywanie w wymienionych poniżej formatach.

  XAVC-I (4:2:2 10 bitów)

  • XAVC-I DCI4K 59,94p: VBR, maks. przepływność 600 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I DCI4K 50p: VBR, maks. przepływność 500 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I DCI4K 29,97p: VBR, maks. przepływność 300 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I DCI4K 25p: VBR, maks. przepływność 250 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I DCI4K 24p: VBR, maks. przepływność 240 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I DCI4K 23,98p: VBR, maks. przepływność 240 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I QFHD 59,94p: VBR, maks. przepływność 600 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I QFHD 50p: VBR, maks. przepływność 500 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I QFHD 29,97p: VBR, maks. przepływność 300 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I QFHD 25p: VBR, maks. przepływność 250 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I QFHD 23,98p: VBR, maks. przepływność 240 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I HD 59,94p: CBR, maks. przepływność 222 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I HD 50p: CBR, maks. przepływność 223 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I HD 29,97p: CBR, maks. przepływność 111 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I HD 25p: CBR, maks. przepływność 112 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-I HD 23,98p: CBR, maks. przepływność 89 Mb/s, MPEG-4 AVC/H.264


  XAVC-L (4:2:2 10 bitów *Dla QFHD: 4:2:0 8 bitów)

  • XAVC-L QFHD 29,97p/25p/23,98p: VBR, maks. przepływność 100 Mb/s, MPEG-4 H.264/AVC
  • XAVC-L QFHD 59,94p/50p: VBR, maks. przepływność 150 Mb/s, MPEG-4 H.264/AVC
  • XAVC-L HD 29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p: VBR, maks. przepływność 50 Mb/s, MPEG-4 H.264/AVC
  • XAVC-L HD 29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p: VBR, maks. przepływność 35 Mb/s, MPEG-4 H.264/AVC
    

  SDI-RAW

  • 4128 × 2192 (59,94, 50, 29,97, 24, 23,98) 12–16 bitów
  • 3872 × 2168 (59,94, 50, 29,97, 23,98) 12–10 bitów