Identyfikator artykułu : 00110575 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2024Drukowanie

Jakie formaty plików są obsługiwane w oprogramowaniu PlayMemories Home?

  Program PlayMemories Home obsługuje następujące formaty plików:

  • JPEG
  • MPO
  • TIFF
  • GIF
  • SRF/SR2/ARW (Sony RAW)
  • DV-AVI
  • MOTION-JPEG
  • WMV
  • MPEG-1
  • MPEG-2
  • TS (AVC)
  • MP4 (MPEG-4)
  • MP4 (AVI)

  Aby znaleźć listę obsługiwanych formatów, wykonaj czynności opisane poniżej.

  1. Włącz program PlayMemories Home.
  2. Na pasku menu kliknij Pomoc.
  3. Kliknij, aby wybrać PlayMemories Home — informacje.
  4. W oknie PlayMemories Home — informacje kliknij przycisk Obsługiwane formaty.