Identyfikator artykułu : 00248535 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Jak wykonać resetowanie lub inicjalizację słuchawek (WF-SP800N)


  Resetowanie słuchawek (dousznych)

  1. Włóż słuchawki do etui z funkcją ładowania, pozostawiając otwarte wieczko etui. Następnie na mniej więcej 20 sekund przyłóż palec do czujnika dotykowego na lewej słuchawce.

  2. Zdejmij palec, gdy zgaśnie migający czerwony wskaźnik na słuchawkach.

  3. Na mniej więcej 20 sekund przyłóż palec do czujnika dotykowego na prawej słuchawce.

  4. Zdejmij palec, gdy zgaśnie migający czerwony wskaźnik na słuchawkach.

   Uwaga: Jeśli na słuchawkach miga wskaźnik niebieski, urządzenie mogło nie zostać poprawnie zresetowane ze względu na przemieszczenie się słuchawek w etui z funkcją ładowania. Ponownie wykonaj resetowanie.

  Uwagi:

  • Nie są kasowane informacje o rejestracji (parowaniu) i innych ustawieniach.
  • Sposób resetowania pokazano także na tym filmie.


  Inicjalizacja słuchawek w celu przywrócenia ustawień fabrycznych

  1. Włóż słuchawki do etui z funkcją ładowania, pozostawiając otwarte wieczko etui. Następnie na mniej więcej 10 sekund przyłóż palce do czujników dotykowych na lewej i prawej słuchawce.

   Uwaga: Przed przyłożeniem palców do czujników dotykowych na lewej i prawej słuchawce należy sprawdzić, czy palą się czerwone wskaźniki na obu słuchawkach.

  2. Zdejmij palce w ciągu 10 sekund od momentu, gdy czerwone wskaźniki zaczną migać.

  3. Czterokrotnie zamigają niebieskie wskaźniki, a inicjalizacja jest zakończona.

  Uwagi:

  • Operacja ta powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień głośności itp. oraz skasowanie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć z urządzenia informacje dotyczące parowania ze słuchawkami, a następnie powtórzyć parowanie.
  • Jeśli po zakupie słuchawek wykonywana była aktualizacja oprogramowania, to inicjalizacja słuchawek nie wpłynie na zaktualizowane oprogramowanie.
  • Sposób inicjalizacji słuchawek pokazano także na tym filmie.