Identyfikator artykułu : 00251045 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2023Drukowanie

Skrót do ułatwień dostępu dla serii XH74 i XH75

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Funkcja Skrót do ułatwień dostępu przyspiesza wybieranie funkcji ułatwień dostępu.

  Zmienianie funkcji przypisanej do Skrótu do ułatwień dostępu

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Ponieważ ikona Ustawienia znajduje się w prawym górnym rogu głównego ekranu, na mniej więcej trzy sekundy naciśnij przycisk ze strzałką w górę, po czym na mniej więcej dwie sekundy naciśnij przycisk ze strzałką w prawo, aby wybrać Ustawienia. Naciśnij przycisk Enter.
  3. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Preferencje urządzenia, po czym naciśnij przycisk Enter.
  4. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Ułatwienia dostępu, po czym naciśnij przycisk Enter.
  5. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Skrót do ułatwień dostępu, po czym naciśnij przycisk Enter.
  6. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Usługa skrótu, po czym naciśnij przycisk Enter.
  7. Wskaż żądaną funkcję ułatwień dostępu i naciśnij przycisk Enter.
  8. Wybierz opcję OK i naciśnij przycisk Enter.
  9. Naciśnij przycisk HOME, aby zakończyć.

  Zamiast wyświetlać menu ustawień, odpowiedni skrót możesz włączyć lub wyłączyć, naciskając na co najmniej trzy sekundy przycisk AUDIO na pilocie telewizora.

  UWAGA: standardowym ustawieniem funkcji Skrót do ułatwień dostępu jest Czytnik ekranu lub TalkBack.