Identyfikator artykułu : 00242961 / Ostatnia modyfikacja : 16.03.2020Drukowanie

Kiedy jest założona osłona, nie działa Boczny sensor

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Aby używać Bocznego sensora z założoną osłoną, wykonaj poniższą procedurę i włącz funkcję Działanie na wewn. krawędzi ekranu.

    1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Wyświetlacz → Zaawansowane → Boczny sensor → Skonfiguruj pozycję dotykową.
    2. Wybierz opcję Ręcznie i stuknij przełącznik obok opcji Działanie na wewn. krawędzi ekranu, aby włączyć tę funkcję.