Identyfikator artykułu : 00243066 / Ostatnia modyfikacja : 16.03.2020Drukowanie

Ekran wyłącza się po zamknięciu osłony

  Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz zasilania. Jeżeli ekran się nie włączy po naciśnięciu klawisza zasilania, sprawdź, czy wybrany jest właściwy rodzaj osłony. Aby ekran pozostawał włączony po zamknięciu osłony, można albo wybrać rodzaj osłony, albo otworzyć aplikację Stylowa osłona.

  Aby wybrać rodzaj osłony:

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaWyświetlaczWybór osłony. Opcja ta może znajdować się w grupie Zaawansowane.
  2. Stuknij opcje Stylowa osłona reagująca na dotykOK.
  3. Stuknij opcję Otwórz, a następnie stuknij przełącznik obok opcji Ekran wyłączony po zamknięciu osłony, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

  Uwaga: Jeśli wcześniej została wybrana Stylowa osłona reagująca na dotyk, odszukaj i stuknij opcje Stylowa osłonaEkran wyłączony po zamknięciu osłony, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.