Identyfikator artykułu : 00243039 / Ostatnia modyfikacja : 16.03.2020Drukowanie

Ekran wyłącza się po otwarciu osłony

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Unikaj pozostawiania urządzenia na metalowym stole lub półce z osłoną odgiętą do tyłu. Jeśli osłona jest odgięta do tyłu i dotyka metalowej powierzchni, może wystąpić błąd wykrywania, w wyniku czego wyłączy się ekran.