Identyfikator artykułu : 00245434 / Ostatnia modyfikacja : 05.05.2020Drukowanie

Po zamknięciu osłony nie działa Boczny sensor

    Funkcji Boczny sensor z prawej strony telefonu można używać także przy zamkniętej osłonie. Aby używać funkcji Boczny sensor z lewej strony, trzeba otworzyć osłonę.

    Jeśli funkcja Boczny sensor nie reaguje na próbę użycia, upewnij się, że została ona włączona po prawej stronie.

    1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaWyświetlaczZaawansowaneBoczny sensor.
    2. Stuknij opcję Sensor aktywny. Upewnij się, że wybrane jest ustawienie po obu stronach lub po prawej stronie.