Identyfikator artykułu : 00236282 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2020

Co mam zrobić, jeśli zablokuję sobie dostęp do odtwarzacza Walkman?

    Włączenie blokady ekranu zwiększa poziom ochrony odtwarzacza. Niemniej jednak, jeśli zapomnisz wzór, kod PIN lub hasło, nie odblokujesz samodzielnie ekranu. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy zanotowanie lub umieszczenie wzoru, kodu PIN lub hasła potrzebnego do odblokowania odtwarzacza w osobnym, bezpiecznym miejscu — na wypadek zapomnienia.

    Jeśli zapomnisz wzór, kod PIN lub hasło i nie zdołasz go sobie przypomnieć lub odzyskać, nie odblokujesz samodzielnie ekranu.
    ​​​​​​​Aby odblokować urządzenie, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub Centrum Serwisowym Sony.