Identyfikator artykułu : 00236282 / Ostatnia modyfikacja : 25.07.2022Drukowanie

Co mam zrobić, jeśli zablokuję sobie dostęp do odtwarzacza Walkman?

    Włączenie blokady ekranu zwiększa poziom ochrony odtwarzacza. Niemniej jednak, jeśli zapomnisz wzór, kod PIN lub hasło, nie odblokujesz samodzielnie ekranu. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy zanotowanie lub umieszczenie wzoru, kodu PIN lub hasła potrzebnego do odblokowania odtwarzacza w osobnym, bezpiecznym miejscu — na wypadek zapomnienia.

    Jeśli zapomnisz wzór, kod PIN lub hasło i nie zdołasz go sobie przypomnieć lub odzyskać, nie odblokujesz samodzielnie ekranu.
    Jeśli zapomnisz, jak odblokować ekran, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony lub centrum serwisowym Sony. Odtwarzacz zostanie odpłatnie sformatowany w celu wymazania informacji o blokadzie ekranu. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie zapisanych danych.