Identyfikator artykułu : 00235719 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2020

Mimo że odtwarzacz Walkman jest całkowicie naładowany, akumulator szybko się wyczerpuje.

  Dlaczego Walkman zużywa akumulator?

  Zużycie akumulatora w odtwarzaczu Walkman zależy od wielu czynników:

  1. Tryb czuwania: Wydajność akumulatora zmniejsza się, gdy odtwarzacz pozostaje w trybie czuwania przez długi czas, ponieważ w tym trybie również pobierana jest niewielka ilość energii. 
  2. Aplikacje: Zużycie akumulatora zwiększy się w przypadku uruchomienia wielu aplikacji. Skróci to czas pracy. 
  3. Warunki pracy: na zużycie akumulatora wpływają pewne ustawienia, na przykład jasność ekranu, oraz temperatura otoczenia (czas pracy akumulatora skraca się w niskiej temperaturze). 
    

  Jak zmniejszyć zużycie akumulatora w odtwarzaczu Walkman

  Zużycie akumulatora można zmniejszyć, zmieniając sposób użytkowania odtwarzacza. Aby wydłużyć czas pracy akumulatora, spróbuj skorzystać z poniższych wskazówek:

   WskazówkaSposób wyboru ustawienia
  1Ręcznie wyłączaj zasilanie, gdy nie używasz odtwarzacza
  1. Kiedy włączony jest ekran, na dwie sekundy naciśnij przycisk  (zasilania).
  2. Wybierz opcję Wyłącz.
  2Zmniejsz czas, po którym wyłączy się wyświetlacz (Sleep)
  1. Przeciągnij w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcje Display (Ekran) - Sleep (Uśpij).
  3. Zmień ustawienie czasu na krótsze.
  3Wyłącz wszystkie regulacje dźwięku
  1. Wybierz opcję Regulacja dźwięku.
  2. Włącz funkcję  Źródło bezpośrednie.
  4Wyłącz funkcję Location (Lokalizacja), jeśli jej nie używasz
  1. Przeciągnij w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Z kategorii Privacy (Prywatność) wybierz opcję Security & Location (Ochrona i lokalizacja) - Location (Lokalizacja).
  3. Wyłącz funkcję  Use location (Używaj lokalizacji).
  5Wyłącz funkcję Wi-Fi, jeśli jej nie używasz
  1. Przeciągnij w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Sieć i Internet.
  3. Wyłącz funkcję  Wi-Fi.
  6Wyłącz aplikacje, których nie używasz
  1. Kiedy ekran jest odblokowany, dotknij opcji  (przegląd) na Pasku nawigacji u dołu ekranu.
  2. Przeciągaj w górę aplikacje, których obecnie nie używasz. Możesz też wyłączyć wszystkie aplikacje — w tym celu przeciągnij ekran w prawo i wybierz opcję CLEAR ALL (Wyczyść wszystkie).
  7Wyłącz funkcję Bluetooth, jeśli jej nie używasz
  1. Przeciągnij w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz kolejno opcje Połączone urządzenia - Preferencje połączeń - Bluetooth.
  3. Wyłącz funkcję  Bluetooth.
  8Wyłącz funkcję NFC, jeśli jej nie używasz
  1. Przeciągnij w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz kolejno opcje Połączone urządzenia - Preferencje połączeń.
  3. Wyłącz funkcję  NFC.
  9Zmniejsz jasność ekranu
  1. Przeciągnij w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcje Display (Ekran) - Brightness level (Poziom jasności).
  3. Zmniejsz jasność suwakiem ikona suwaka.