Identyfikator artykułu : 00235719 / Ostatnia modyfikacja : 26.01.2023Drukowanie

Jak wydłużyć czas pracy na akumulatorze (seria NW-A100/NW-ZX500)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Walkman® zużywa energię z akumulatora nawet przy wstrzymanym odtwarzaniu, zatem pozostawienie odtwarzacza na długi czas w trybie czuwania skróci czas pracy na akumulatorze. Do zwiększenia zużycia akumulatora i skrócenia jego czasu pracy przyczyni się też uruchomienie wielu aplikacji. Czas pracy na akumulatorze zależy również od warunków użytkowania, ustawień i temperatury.

  W tym artykule wyjaśniamy, jak zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć czas pracy na akumulatorze.

  Ustawienia wydłużające pracę na akumulatorze

  Oszczędzanie baterii

  Włączenie funkcji Oszczędzanie baterii pomaga zmniejszyć pobór energii z akumulatora, który jest bliski wyczerpania. Dodatkowo, funkcję Oszczędzanie baterii można ustawić tak, by włączała się przy wybranym poziomie naładowania akumulatora.

  1. Przeciągnij w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.

  2. Wybierz Bateria.

  3. Wybierz Oszczędzanie baterii.

  4. Ustaw opcję Włącz automatycznie na Włącz.

   Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję WŁĄCZ TERAZ, funkcja Oszczędzanie baterii włączy się niezależnie od poziomu naładowania akumulatora.

  5. Ustaw wartość PRZY xx% na żądany poziom w procentach.

   Uwaga: Funkcja Oszczędzanie baterii włączy się, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do wybranej wartości.

  Inne ustawienia

  Zużycie akumulatora można zmniejszyć, zmieniając sposób użytkowania odtwarzacza. Aby wydłużyć czas pracy akumulatora, spróbuj skorzystać z poniższych wskazówek:

  PropozycjaSposób użycia
  Ręcznie wyłączaj nieużywane urządzenie
  1. Kiedy włączony jest ekran, na dwie sekundy naciśnij przycisk (zasilania).
  2. Wybierz opcję Wyłącz.
  Zmniejsz czas, po którym wyłączy się wyświetlacz (Uśpienie)
  1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz EkranUśpienie.
  3. Zmień ustawienie czasu na krótsze.
  Wyłącz wszystkie regulacje dźwięku
  1. Wybierz opcję Regulacja dźwięku.
  2. Włącz funkcję Źródło bezpośrednie.
  Wyłącz funkcję Lokalizacja, jeśli jej nie używasz
  1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Z kategorii Privacy (Prywatność) wybierz opcję Security & Location (Zabezpieczenia i lokalizacja) - Location (Lokalizacja).
  3. Wyłącz funkcję Use location (Używaj lokalizacji).
  Wyłącz funkcję Wi-Fi, jeśli jej nie używasz
  1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Sieć i Internet.
  3. Wyłącz funkcję Wi-Fi.
  Wyłącz aplikacje, których nie używasz
  1. Kiedy ekran jest odblokowany, dotknij opcji (przegląd) na Pasku nawigacji u dołu ekranu.
  2. Przeciągaj w górę aplikacje, których nie używasz, lub wyłącz wszystkie aplikacje, przeciągając ekran w prawo i wybierając opcję CLEAR ALL (Wyczyść wszystkie).
  Wyłącz funkcję Bluetooth, jeśli jej nie używasz
  1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcje Connected devices (Podłączone urządzenia) → Connection preferences (Ustawienia połączeń) → Bluetooth.
  3. Wyłącz funkcję Bluetooth.
  Wyłącz funkcję NFC, jeśli jej nie używasz
  1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcje Connected devices (Podłączone urządzenia) → Connection preferences (Ustawienia połączeń).
  3. Wyłącz funkcję NFC.
  Zmniejsz jasność ekranu
  1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcje Display (Ekran) - Brightness level (Poziom jasności).
  3. Zmniejsz jasność suwakiem ikona suwaka.


  Uwaga: Czas pracy na akumulatorze będzie krótszy w niskiej temperaturze.

  W niskich temperaturach reakcje chemiczne są słabsze, a poziom energii elektrycznej obniża się. W niskich temperaturach nie ma możliwości pełnego naładowania akumulatora. Nawet jeśli akumulator zostanie w pełni naładowany w cieplejszym otoczeniu, to w przypadku korzystania z urządzenia w niskich temperaturach czas pracy akumulatora będzie krótszy. (Po powrocie do ciepłego otoczenia czas pracy akumulatora powróci do normy)

  temperatura

  Informacja o czasie pracy akumulatora

  Pojemność i czas pracy akumulatorów litowych maleją stopniowo odpowiednio do liczby cykli ładowania/wyładowania i okresu użytkowania.

  Aby ograniczyć zużycie i wydłużyć czas pracy akumulatora:

  • Pogarszanie się stanu akumulatora można spowolnić, zatrzymując ładowanie przed naładowaniem akumulatora do 100%.
  • Do pogorszenia stanu akumulatora przyczynia się zwykle jego przechowywanie w stanie całkowicie naładowanym lub wyładowanym. Aby uniknąć pogorszenia stanu akumulatora, ładuj go mniej więcej do 50% co 6–12 miesięcy.

  Szacunkowy okres eksploatacji:

  • Na pojemność akumulatora i czas jego eksploatacji może wpływać liczba cykli ładowania/wyładowania, okres użytkowania i warunki pracy.
  • Kiedy pomimo pełnego naładowania czas pracy akumulatora jest o połowę mniejszy od podanego w instrukcji obsługi, akumulator może wymagać wymiany.