Identyfikator artykułu : 00239896 / Ostatnia modyfikacja : 21.04.2023Drukowanie

Komputer nie rozpoznaje karty SD używanej w odtwarzaczu Walkman

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Jeśli karta SD nie jest rozpoznawana

    • Zaktualizuj oprogramowanie odtwarzacza Walkman do najnowszej wersji.
    • Odłącz przewód USB od komputera i z powrotem go podłącz.
    • Włóż kartę SD do odtwarzacza, zanim podłączysz odtwarzacz do komputera.