Identyfikator artykułu : 00232128 / Ostatnia modyfikacja : 17.08.2023Drukowanie

Nie można regulować głośności w słuchawkach dousznych

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Sposób regulacji głośności w słuchawkach zależy od wersji aplikacji Sony | Headphones Connect i oprogramowania słuchawek.

  Przypisz funkcję regulacji głośności odtwarzania do czujnika dotykowego słuchawek

  UWAGA: Wymagana jest aplikacja Sony | Headphones Connect w wersji 6.0.0 (lub nowszej). W przypadku słuchawek WF-1000XM3 należy zaktualizować ich oprogramowanie do wersji 2.0.2 lub nowszej.

  Poniższa procedura pokazuje, jak zmienić funkcję przypisaną do lewej słuchawki z Ambient Sound Control (Kontrola dźwięków otoczenia) na Volume Control (Regulacja głośności).
  Zamieszczone poniżej przykładowe zdjęcia przedstawiają aplikację Sony | Headphones Connect na smartfony z systemem Android i słuchawki WF-1000XM3. Jeśli używasz telefonu iPhone, układy ekranu będą nieco inne.

  1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
  2. Stuknij ikonę (Ustawienia) pod wpisem Change the touch sensor function (Zmień funkcję czujnika dotykowego).

  3. W ustawieniu Left (lewej) słuchawki stuknij opcję Ambient Sound Control (Kontrola dźwięków otoczenia) i zmień ustawienie Function (Funkcja) na Volume Control (Regulacja głośności).

  4. Sprawdź, czy ustawienie Function (Funkcja) zmieniło się na Volume Control (Regulacja głośności) i stuknij opcję Done (Gotowe).

  5. Sprawdź, czy funkcja Change the touch sensor function (Zmień funkcję czujnika dotykowego) dla słuchawki Left (lewej) jest ustawiona na Volume Control (Regulacja głośności). Teraz do regulacji głośności możesz używać czujnika dotykowego na lewej słuchawce.

  Regulacja głośności w urządzeniu podłączonym przez Bluetooth

  Kiedy rozmawiasz przez telefon, możesz regulować głośność w urządzeniu odtwarzającym podłączonym przez Bluetooth.

  Regulacja głośności w aplikacji Sony | Headphones Connect

  Zainstaluj w smartfonie aplikację Sony | Headphones Connect, a następnie zmień głośność w aplikacji.

  Aby zmienić głośność, przesuń suwak z ikoną głośności

  Urządzenia, które można powiązać ze słuchawkami, będą pozwalały zmieniać głośność w słuchawkach z samego urządzenia. Nie będzie można zmieniać głośności w słuchawkach przy użyciu urządzenia, którego nie można powiązać ze słuchawkami.