Identyfikator artykułu : 00230571 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Muzyka nagle zatrzymuje się lub z powrotem włącza

  Problem ten może wystąpić w następujących sytuacjach:

  • Uaktywnia się wbudowany czujnik
   • Wbudowany czujnik uaktywnia się w momencie zdejmowania i zakładania słuchawek. Umożliwia to wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania muzyki. 
    Kiedy nie nosisz słuchawek sprawdzaj, czy w pobliżu czujnika nie ma niczego, co mogłoby spowodować jego uaktywnienie.
   • Funkcję tę można wyłączyć w aplikacji Sony | Headphones Connect: wyłącz ustawienie [Pauses when headphones are taken off] (Wstrzymywanie przy zdejmowaniu słuchawek)

    Headphones Connect - Paused when Headphones are taked off
     
  • Czujnik dotykowy został przypadkowo dotknięty.
   • Czujnik dotykowy można wyłączyć za pomocą aplikacji Headphones Connect.
    Zmień funkcję czujnika dotykowego na [None Assigned] (Nieprzypisana).

    Headphones Connect - None Assigned