Identyfikator artykułu : 00230276 / Ostatnia modyfikacja : 05.08.2019Drukowanie

Podczas oglądania obrazu z zewnętrznego źródła nie można wyświetlić programu telewizyjnego ani listy tytułów

  Aktualizacja do wersji Android 8.0 telewizorów z serii innych niż A9F_AF9 i Z9F_ZF9 spowodowała zmianę specyfikacji.

  UWAGI:

  • Jest to zmiana specyfikacji Sony, wprowadzona w jednym czasie z aktualizacją do OS8 i niezależna od systemu Android.
  • Serie A9F_AF9 i Z9F_ZF9 mają obecną specyfikację od czasu wprowadzenia.

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów z systemem Android™ 8.0. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Podczas oglądania obrazu z zewnętrznego źródła program telewizyjny i lista nagranych tytułów nie pojawiają się nawet po naciśnięciu przycisku Guide lub Title List
  Jeśli włączona jest funkcja BRAVIA Sync lub używany jest moduł IR Blaster, naciśnięcie przycisku Guide lub Title List na pilocie od telewizora spowoduje przesłanie odpowiedniego sygnału do zewnętrznego urządzenia.

  Z tego powodu, w zależności od specyfikacji podłączonego urządzenia, może się pojawić program telewizyjny lub lista nagrań.

  UWAGA dotycząca telewizorów z serii innych niż AF9 i ZF9:
  W poprzedniej specyfikacji naciśnięcie przycisku Guide lub Title List na pilocie od telewizora przy włączonej funkcji BRAVIA Sync lub używanym module IR Blaster powodowało wyświetlenie listy programów telewizyjnych lub listy nagranych tytułów.