Identyfikator artykułu : 00206313 / Ostatnia modyfikacja : 12.04.2019

Co zrobić, gdy aplikacja Netflix zawiesi się w czasie wczytywania?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli aplikacja Netflix zawiesi się w czasie wyświetlania sekwencji wczytywania, należy wypróbować dwa następujące rozwiązania: 
(sekwencja wczytywania to logo Netflix i animacja obracającego się czerwonego kółka) 

1. Ponowne uruchomienie telewizora Sony z platformą Android TV

Aby uruchomić ponownie telewizor Sony z platformą Android TV, wyłącz przewód zasilający z gniazdka sieci energetycznej, odczekaj kilka sekund i włącz go na nowo. 
W celu ponownego uruchomienia możesz też przytrzymać wciśnięty przycisk włączania/wyłączania na dostarczonym pilocie. 
Po uruchomieniu się telewizora ponownie spróbuj otworzyć aplikację Netflix.
 

2. Usuwanie danych Netflix

JeśIi pomimo ponownego uruchomienia telewizora problem pozostanie nierozwiązany, można zdecydować się na usunięcie danych Netflix:

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie. 
  2. Przejdź do menu Ustawienia (na dole strony głównej). 
  3. W kategorii TV wybierz opcję Aplikacje.
  4. Przewijając listę aplikacji systemowych, odszukaj aplikację Netflix i wybierz ją. 
    Do przewijania możesz użyć przycisku ze strzałką w lewo lub w prawo. 
  5. Wybierz opcję Wyczyść dane.