Identyfikator artykułu : 00206676 / Ostatnia modyfikacja : 26.02.2020Drukowanie

Napisy

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Napisy zawierają zazwyczaj transkrypcję ścieżki dźwiękowej materiału wyświetlanego na telewizorze. Obejmują one efekty dźwiękowe i narrację sceniczną. Dostępność elementów innych niż mowa zależy od materiału.


  Wyświetlanie napisów na telewizorze

  Funkcję napisów włącza się, naciskając przycisk SUBTITLE (CC) na pilocie telewizora.
  Napisy dostępne są w następujących materiałach:

  • Programy telewizyjne: Możliwość wyświetlenia napisów zależy od programu telewizyjnego.
  • Filmy: Możliwość wyświetlenia napisów zależy od filmu.
  • Aplikacje: W niektórych aplikacjach, takich jak Netflix, napisy wyświetla się przy użyciu ich własnego menu ustawień, a nie przycisku SUBTITLE (CC) na pilocie od telewizora. Niektóre aplikacje mogą ponadto zmieniać rozmiar i kolor tekstu.

   UWAGI: Szczegółowych informacji, w tym sposobu włączania poszczególnych funkcji, należy szukać na stronach pomocy aplikacji.