Identyfikator artykułu : 00203732 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Jak rozwiązać problem z odtwarzaniem na telewizorze filmów z serwisu Netflix (błąd TVQ-PM-100)

  Na ekranie telewizora może pojawiać się następujący komunikat o błędzie serwisu Netflix: „We’re having trouble playing this title at the moment. Please try again later or select a different title.” (Mamy obecnie problem z odtworzeniem tego tytułu. Spróbuj ponownie później lub wybierz inny tytuł.)

  Problem ten można rozwiązać, aktualizując wewnętrzne oprogramowanie do najnowszej wersji, a następnie przywracając ustawienia fabryczne* telewizora:

  • Wybierz opcję [Ustawienia].
  • Wybierz opcję [Ustawienia systemowe].
  • Wybierz opcję [Pomoc techniczna].
  • Wybierz opcję [Ustawienia fabryczne].
  • Wybierz [OK].

  *UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie z telewizora wszystkich danych i ustawień.