Identyfikator artykułu : 00202479 / Ostatnia modyfikacja : 05.03.2023Drukowanie

Zgodność z eARC (ulepszonym zwrotnym kanałem audio)

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Jeśli telewizor jest połączony przewodem HDMI z zestawem audio zgodnym eARC, można przesyłać dźwięk o wysokiej jakości (nieobsługiwany przez dekoder w telewizorze) do współpracującego urządzenia.

    UWAGA: Należy użyć przewodu HDMI z kanałem Ethernet.