Identyfikator artykułu : 00202479 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2019

Zgodność z eARC (ulepszonym zwrotnym kanałem audio)

    Jeśli telewizor jest połączony przewodem HDMI z zestawem audio zgodnym eARC, można przesyłać dźwięk o wysokiej jakości (nieobsługiwany przez dekoder w telewizorze) do współpracującego urządzenia.

    UWAGA: Należy użyć przewodu HDMI z kanałem Ethernet.