Identyfikator artykułu : 00202488 / Ostatnia modyfikacja : 24.05.2022Drukowanie

Korzystanie z menu telewizora / paska menu telewizora

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Modele z platformą Android TV™ wprowadzone na rynek w 2020 r. lub później oraz następujące modele:

  • Serie A9G_AG9, XG85_X85G_U8G (55/65/75/85), XG95_X95G, Z9G_ZG9
  • Serie A9F_AF9, Z9F_ZF9 z systemem Android™ 9

  Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk TV, aby wyświetlić menu telewizora.
  Oglądając telewizję, można sprawdzać inne programy telewizyjne. Można też włączyć często oglądany kanał — wystarczy do tego jedna czynność. 
  Aby ukryć menu telewizora, naciśnij przycisk TV lub BACK.


  Inne modele telewizorów

  Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk TV, aby wyświetlić pasek menu telewizora.
  Oglądając telewizję, można sprawdzać inne programy telewizyjne. Można też włączyć często oglądany kanał lub ostatnio używaną aplikację — wystarczy w tym celu wykonać jedną czynność.
  Aby ukryć pasek menu telewizora, naciśnij przycisk TVlub BACK.