Identyfikator artykułu : 00200607 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Próby nawiązania łączności Bluetooth z tym urządzeniem i urządzeniami Bluetooth innymi niż telewizor kończą się niepowodzeniem

    Jeśli po wypróbowaniu powyższego rozwiązania nie można nawiązać połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth, zmień ustawienie opcji Kodek Bluetooth - AACustawieniach Bluetooth urządzenia na Wył., po czym nawiąż łączność Bluetooth.

    Jeśli urządzenie i telewizor są połączone przez łącze Bluetooth, w pamięci głośnika w formie listwy zapisana zostanie informacja o połączeniu z telewizorem. Nawet po przełączeniu funkcji Bluetooth urządzenie może łączyć się z telewizorem, ale nie z innymi urządzeniami.
    W takim przypadku należy spróbować nacisnąć i przez 2 sekundy przytrzymać przycisk BLUETOOTH na głośniku w formie listwy.

    UWAGA: Podczas ponownego nawiązywania łączności z telewizorem trzeba wybrać to urządzenie z wyświetlonej na telewizorze listy urządzeń Bluetooth. Szczegółowego opisu postępowania należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.