Identyfikator artykułu : 00227257 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Komputer nie rozpoznaje urządzenia pamięci masowej Micro Vault

  Po wykonaniu każdej czynności sprawdź działanie urządzenia pamięci masowej MicroVault™.

  Czynności te dotyczą tylko komputerów z systemem operacyjnym Microsoft® Windows®.
  Aby uzyskać informacje o komputerze z innym systemem operacyjnym, należy skontaktować się z producentem komputera. 

  1. Wypróbuj inny port USB.
   • Upewnij się, że do komputera nie są podłączone inne urządzenia USB.
   • Podłącz urządzenie pamięci masowej bezpośrednio do komputera, a nie do koncentratora USB.
     
  2. Uruchom ponownie komputer.
   • Podłącz urządzenie pamięci masowej bezpośrednio po uruchomieniu komputera.
     
  3. Ponownie zainstaluj sterownik urządzenia pamięci masowej.
   • Komputer może nie rozpoznawać urządzenia pamięci masowej, jeśli nie jest zainstalowane prawidłowe oprogramowanie sterownika. Aby sprawdzić stan urządzenia pamięci masowej, wykonaj następujące czynności:
    1. Kliknij przycisk Start na komputerze.
    2. Kliknij opcję Panel sterowania.
     • Sposób otwierania Panelu sterowania zależy od systemu operacyjnego komputera.
    3. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Menedżer urządzeń.
    4. Sprawdź, czy na liście Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej wyświetlane jest odpowiednie urządzenie pamięci masowej.
     • Jeśli obok urządzenia pamięci masowej pojawia się ikona ! lub ×, urządzenie nie jest prawidłowo zainstalowane.
       
  4. Wyłącz wszystkie programy rezydentne (antywirusowe itp.) zainstalowane na komputerze.
    
  5. Zmień przypisanie litery napędu.
   • Brak ikony dysku wymiennego w oknie Mój komputer może świadczyć o nieprawidłowym przypisaniu litery napędu.
    • Aby dowiedzieć się, jak zmienić przypisanie, należy zwrócić się do producenta komputera.
      
  6. Ponownie sformatuj urządzenie pamięci masowej.