Identyfikator artykułu : 00190093 / Ostatnia modyfikacja : 16.01.2019

Użycie aplikacji „Udostępnianie zdjęć Plus” do wyświetlania zdjęć, filmów i utworów na telewizorze BRAVIA

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aplikacja „Udostępnianie zdjęć Plus” pozwala oglądać na telewizorze zdjęcia, filmy i utwory oraz zapisywać je na smartfony, tablety itp.

UWAGI:

 • Podłącz pamięć flash USB, aby zapisać do 50 zdjęć.
 • Do telewizora można równocześnie podłączyć maksymalnie 10 smartfonów lub tabletów.
 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem wynosi 20 MB.
 • Można też przesłać podkład muzyczny, a maksymalny rozmiar pliku wynosi wówczas 30 MB.
 • Obsługiwana jest domyślna przeglądarka systemu Android 2.3 lub nowszego.
 • Obsługiwana jest domyślna przeglądarka systemu iOS; pewne wersje systemu iOS uniemożliwiają jednak użycie niektórych funkcji.

Konfiguracja

Telewizory z platformą Android TV

 1. Włącz w telewizorze funkcję urządzenia renderującego
  1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
  2. W kategorii Ustawienia wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii Sieć i akcesoria wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci domowej.
  5. Wybierz opcję Urządzenie zdalne lub Urządzenie renderujące.
  6. Włącz funkcję urządzenia renderującego.
 2. Uruchom aplikację „Udostępnianie zdjęć Plus”
  1. Naciśnij przycisk HOME.
  2. W kategorii Aplikacje wybierz opcję Udostępnianie zdjęć Plus.
  3. Z ekranu aplikacji Udostępnianie zdjęć Plus wybierz opcję Start.
 3. Podłącz urządzenie mobilne

  UWAGA: Procedura łączenia urządzenia mobilnego z telewizorem zależy od łączonych urządzeń. Informacji o konkretnym modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi.

  1. W urządzeniu mobilnym wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Ustawienia Wi-Fi.
  3. Wybierz sieć Wi-Fi DIRECT-xx-BRAVIA.
  4. Wprowadź Hasło wyświetlane na ekranie telewizora.
  5. W przeglądarce w urządzeniu mobilnym wpisz adres http://192.168.49.1.
  6. Aby wykonać konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Inne telewizory

 1. Włącz w telewizorze funkcję urządzenia renderującego
  1. Naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
  4. W kategorii Ustawienia systemowe wybierz opcję Konfiguruj.
  5. W kategorii Konfiguruj wybierz opcję Sieć.
  6. W kategorii Sieć wybierz opcję Konfiguracja sieci domowej.
  7. Wybierz opcję Urządzenie renderujące.
  8. W kategorii Urządzenie renderujące wybierz opcję Funkcja urządzenia renderującego.
  9. Wybierz opcję Włącz.
 2. Uruchom aplikację „Udostępnianie zdjęć Plus”
  1. Naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Wszystkie aplikacje.
  3. Wybierz opcję Udostępnianie zdjęć Plus.
  4. Podłącz urządzenie do telewizora, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.
 3. Podłącz urządzenie mobilne

  UWAGA: Procedura łączenia urządzenia mobilnego z telewizorem zależy od łączonych urządzeń. Informacji o konkretnym modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi.

  1. W urządzeniu mobilnym wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Ustawienia Wi-Fi.
  3. Wybierz sieć Wi-Fi DIRECT-xx-BRAVIA.
  4. Wprowadź Hasło wyświetlane na ekranie telewizora.
  5. W przeglądarce w urządzeniu mobilnym wpisz adres http://192.168.49.1.
  6. Aby wykonać konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Funkcje

Wyświetlanie fotografii na telewizorze

 1. Dotknij urządzenia, aby rozpocząć.
 2. Wybierz zdjęcie.
  • Wybrane zdjęcie automatycznie pojawi się na telewizorze.

Zapisywanie fotografii wyświetlanej na telewizorze

 1. Dotknij miniaturki na urządzenia. Następnie przytrzymaj zdjęcie, aby wyświetlić menu kontekstowe.
 2. Wybierz opcję OK.