Identyfikator artykułu : 00186339 / Ostatnia modyfikacja : 30.05.2018

Brak reakcji na naciśnięcie przycisku.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Należy sprawdzić poniższe możliwości.

 1. Sprawdź, czy podłączone urządzenie oraz lewa i prawa słuchawka są włączone.
 2. Sprawdź, czy połączenie Bluetooth nie zostało przerwane. W razie jego przerwania spróbuj ponownie nawiązać połączenie Bluetooth.
 3. Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany, zresetuj zestaw słuchawkowy.
  Aby zresetować zestaw słuchawkowy, włóż go do etui z funkcją ładowarki i naładuj.
 4. Jeśli zresetowanie nie rozwiąże problemu, wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić fabryczne ustawienia zestawu słuchawkowego.
  1. Wyjmij zestaw słuchawkowy z etui z funkcją ładowarki.
  2. Na co najmniej 2 sekundy naciśnij przycisk na lewej słuchawce, aby wyłączyć zestaw słuchawkowy.
  3. Na co najmniej 15 sekund naciśnij przycisk na lewej słuchawce i przycisk na prawej słuchawce.
   Migać zacznie wskaźnik (czerwony). Następnie czterokrotnie zamiga wskaźnik niebieski i przywrócone zostaną fabryczne ustawienia zestawu słuchawkowego. 
   Kasowane są wtedy wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu z zestawem słuchawkowym z urządzenia, z którym zestaw był używany, po czym ponownie sparować oba urządzenia.