Identyfikator artykułu : 00182817 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2020Drukowanie

Po zaktualizowaniu oprogramowania nie działa przycisk Home na pilocie.

  Dokumentacja szczegółów

  W „Dokumentacji szczegółów” należy zamieścić następujące informacje:

  Po aktualizacji nie można wyświetlić pilotem menu głównego
  [Post-sales inquiry] (Zapytanie posprzedażowe) > [Malfunctioning] (Nieprawidłowe działanie) > [Accessories] (Akcesoria) > [Remote] (Pilot) > [N/A] (N.d.)

  Przycisk Home - dokumentacja szczegółów

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy serii W75C, W80C, W85C, S80C, S85C, X80C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C, X94C, SD85, XD85, XD93 oraz XD94.

  Mogą wystąpić problemy z użyciem przycisku Home lub wyświetlaniem głównego menu.

  W celu rozwiązania tego problemu wypróbuj jedną z poniższych procedur.


  Wyczyść pamięć podręczną (cache):

  1. Naciśnij przycisk Help na pilocie.
  2. Przejdź do ikony Przewodnik pomocniczy i naciśnij przycisk OK. 
  3. Przejdź do opcji Ustawienia i naciśnij przycisk OK.
  4. Wybierz opcję Konfigurowanie telewizora i naciśnij przycisk OK.
  5. Wybierz opcję TV i naciśnij przycisk OK.
  6. Przejdź w dół i wskaż niebieską strzałkę obok elementu „Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [- >Ustawienia]...”. Naciśnij przycisk OK.
  7. W tym menu przejdź w dół, wybierz opcję Aplikacje i naciśnij przycisk OK.
  8. Wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania systemowego (znajdującą się w drugim wierszu o nazwie Aplikacja systemowa) i naciśnij przycisk OK.
  9. Wybierz opcję Opróżnij cache i naciśnij przycisk OK.


  Przywracanie ustawień fabrycznych:

  UWAGA: przywracanie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich własnych ustawień.

  1. Naciśnij przycisk Help na pilocie.
  2. Przejdź do ikony Przewodnik pomocniczy i naciśnij przycisk OK. 
  3. Przejdź do opcji Ustawienia i naciśnij przycisk OK.
  4. Wybierz opcję Konfigurowanie telewizora i naciśnij przycisk OK.
  5. Wybierz opcję TV i naciśnij przycisk OK.
  6. Przejdź w dół i wskaż niebieską strzałkę obok elementu „Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [- >Ustawienia]...”. Naciśnij przycisk OK.
  7. Wybierz opcję Pamięć i resetowanie i naciśnij przycisk OK.
  8. Wybierz opcję Przywracanie danych fabrycznych i naciśnij przycisk OK.
  9. Wybierz opcję Wymaż wszystko i naciśnij przycisk OK.