Identyfikator artykułu : 00174254 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Do odtwarzania nagrań z serwisu Spotify nie mogę użyć przycisku MUSIC SERVICE

Nie można włączyć aplikacji Spotify przyciskiem MUSIC SERVICE.

  WAŻNE: Przycisk MUSIC SERVICE jest przeznaczony do użytku z kontem Spotify PREMIUM.

  Odtwarzanie nagrań z serwisu Spotify przy użyciu przycisku MUSIC SERVICE stanie się możliwe po wybraniu odpowiednich ustawień zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Zainstaluj aplikację Spotify na urządzeniu mobilnym.
  2. Uruchom aplikację Spotify i zaloguj się na konto Spotify Premium.
  3. Wybierz muzykę w aplikacji Spotify i zacznij ją odtwarzać.
  4. Wybierz w aplikacji Spotify ikonę Connect (Połącz) i wskaż zestaw jako urządzenie wyjściowe audio. Muzyka będzie odtwarzana przez zestaw.