Identyfikator artykułu : 00174222 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Nie można znaleźć ikony 5.1 kanałów i wyboru ścieżki dźwiękowej w serwisie Netflix.

    WAŻNE: Niniejszy artykuł dotyczy konkretnych produktów.
    Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną na końcu artykułu sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

    Aby włączyć możliwość wyboru 5.1-kanałowej ścieżki dźwiękowej w serwisie Netflix, zmień ustawienie parametru Digital Audio Output (Cyfrowe wyjście audio) w menu Audio Settings (Ustawienia dźwięku) na Auto (Automat.).
    Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, można skorzystać z opisu zamieszczonego w tym artykule.