Identyfikator artykułu : 00174102 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2021

Jak uzyskać jednakową głośność dźwięku ze wszystkich źródeł i audycji

  Regulacje dźwięku

  Korygowanie głośności audycji telewizyjnych i poziomu dźwięku z zewnętrznych wejść umożliwiają opcje z grupy Sound adjustments (Regulacje dźwięku):

  • Zaawansowana automatyczna głośność: automatycznie koryguje wszystkie poziomy głośności
  • Korekta głośności: służy do indywidualnego korygowania poziomów głośności

  Automatyczne korygowanie poziomu głośności

  Opcja Zaawansowana automatyczna głośność wyrównuje duże różnice poziomów głośności występujące pomiędzy:

  • reklamami i właściwym programem telewizyjnym
  • poszczególnymi stacjami
  • programami cyfrowymi/analogowymi *Zależnie od kraju/regionu
  • poszczególnymi wejściami

  To ustawienie automatycznie zapewnia stały poziom głośności, dostosowywany do zmian poziomu głośności w audycji lub sygnale wejściowym. Ustawienie to przydaje na przykład wówczas, gdy reklamy wydają się głośniejsze od właściwego programu.

  1. Włącz kanał telewizyjny (lub wybierz wejście), którego głośność chcesz skorygować.
  2. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  3. Wybierz opcję Ustawienia.
  4. Wybierz opcję Dźwięk.
  5. Wybierz opcję Sound adjustments (Regulacje dźwięku).
  6. Wybierz opcję Zaawansowane ustawienia.
  7. Wybierz opcję Wspólne i naciśnij przycisk , aby przemieścić kursor do menu opcji po prawej stronie.
  8. Naciśnij przycisk ENTER i zmień ustawienie opcji Zaawans. automat. głośność na Automat..
  9. Naciśnij przycisk BACK na pilocie, aby powrócić do głównego menu.

  Indywidualne korygowanie poziomów głośności

  To ustawienie dotyczy głośności dźwięku z głośnika telewizora BRAVIA. Nie można go użyć do korygowania głośności w słuchawkach i na zewnętrznych wyjściach. Jeśli dźwięk jest cichy pomimo włączenia funkcji efektu przestrzennego, należy wyłączyć funkcję efektu przestrzennego.
  1. Włącz kanał telewizyjny (lub wybierz wejście), którego głośność chcesz skorygować.
  2. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  3. Wybierz opcję Ustawienia.
  4. Wybierz opcję Dźwięk.
  5. Wybierz opcję Sound adjustments (Regulacje dźwięku).
  6. Wybierz opcję Zaawansowane ustawienia.
  7. Wybierz opcję Związane z wejściem i naciśnij przycisk , aby przemieścić kursor do menu opcji po prawej stronie.
  8. Wybierz opcję Korekta głośności.
  9. Skoryguj głośność przyciskami / na pilocie, po czym naciśnij przycisk ENTER.
  10. Naciśnij przycisk BACK na pilocie, aby powrócić do głównego menu.

  Wybieranie ustawień korekt głośności jest zakończone.