Identyfikator artykułu : 00174102 / Ostatnia modyfikacja : 26.09.2023Drukowanie

Jak uzyskać jednakową głośność dźwięku ze wszystkich źródeł i audycji

  Regulacje dźwięku

  Korygowanie głośności audycji telewizyjnych i poziomu dźwięku z zewnętrznych wejść umożliwiają opcje z grupy Dźwięk lub Regulacje dźwięku:

  • Zaawans. automat. głośność: automatycznie koryguje wszystkie poziomy głośności
  • Korekta głośności: służy do indywidualnego korygowania poziomów głośności

  Automatyczne korygowanie poziomu głośności

  Opcja Zaawans. automat. głośność wyrównuje duże różnice poziomów głośności występujące pomiędzy:

  • reklamami i właściwym programem telewizyjnym
  • poszczególnymi stacjami
  • programami cyfrowymi/analogowymi *Zależnie od kraju/regionu
  • poszczególnymi wejściami

  To ustawienie automatycznie zapewnia stały poziom głośności, dostosowywany do zmian poziomu głośności w audycji lub sygnale wejściowym. Ustawienie to przydaje na przykład wówczas, gdy reklamy wydają się głośniejsze od właściwego programu.

  1. Włącz kanał telewizyjny (lub wybierz wejście), którego głośność chcesz skorygować.
  2. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  3. Wybierz opcję  Ustawienia.
  4. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz kolejno opcje Obraz i dźwiękDźwiękZaawans. automat. głośnośćAutomat.
   • Wybierz kolejno opcje DźwiękDźwiękUstawienia zaawansowaneWspólneZaawans. automat. głośnośćAutomat.
   • Wybierz kolejno opcje DźwiękUstawienia dźwiękuUstawienia zaawansowaneWspólneZaawans. automat. głośnośćAutomat.
  5. Naciśnij przycisk BACK na pilocie, aby powrócić do głównego menu.

  Indywidualne korygowanie poziomów głośności

  To ustawienie dotyczy głośności dźwięku z głośnika telewizora BRAVIA. Nie można go użyć do korygowania głośności w słuchawkach i na zewnętrznych wyjściach. Jeśli dźwięk jest cichy pomimo włączenia funkcji efektu przestrzennego, należy wyłączyć funkcję efektu przestrzennego.

  1. Włącz kanał telewizyjny (lub wybierz wejście), którego głośność chcesz skorygować.
  2. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  3. Wybierz opcję  Ustawienia.
  4. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz kolejno opcje Obraz i dźwiękDźwiękPoziom głośnościKorekta głośności.
   • Wybierz kolejno opcje DźwiękDźwiękZaawansowane ustawieniaZwiązane z wejściemKorekta głośności.
   • Wybierz kolejno opcje DźwiękRegulacje dźwiękuZaawansowane ustawieniaZwiązane z wejściemKorekta głośności.
  5. Skoryguj głośność przyciskami / na pilocie, po czym naciśnij przycisk ENTER.
  6. Naciśnij przycisk BACK na pilocie, aby powrócić do głównego menu.

  Wybieranie ustawień korekt głośności jest zakończone.