Identyfikator artykułu : 00174092 / Ostatnia modyfikacja : 27.08.2021Drukowanie

Jak zabezpieczyć telewizor przed zbliżającą się burzą.

  Burze, wyładowania i uszkodzenia

  W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi może dojść do wypadku, takiego jak porażenie prądem lub uszkodzenie telewizora. Zdarzenie takie nazywa się bezpośrednim uderzeniem. Jeśli uderzenia piorunów w sąsiedztwie powodują powstawanie napięcia, nazywamy to pośrednim uderzeniem. Te nieprawidłowe napięcia i prądy elektryczne mogą dotrzeć do telewizora przez gniazdko sieci energetycznej lub przewód antenowy i zniszczyć wnętrze telewizora.

  Gdy zaczynają się grzmoty

  Uderzenia pioruna powodują powstanie wysokich napięć i dużych prądów. Kiedy słychać grzmoty, nie należy dotykać przewodów antenowych ani wtyczek zasilających, ponieważ grozi to porażeniem prądem.

  Gdy zapowiadane są burze z piorunami

  1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający.
   • W przypadku nagrywania na zewnętrzny dysk twardy USB najpierw należy zatrzymać nagrywanie.
   • Po odłączeniu przewodu zasilającego nie będzie aktualizowany program telewizyjny.
  2. Odłącz wszystkie przewody podłączone do telewizora, takie jak przewód antenowy, przewód HDMI i przewód LAN.
  3. Kiedy burza przycichnie, z powrotem podłącz przewód zasilający, przewód antenowy, przewód HDMI i przewód LAN.
    

  Jeśli telewizor nie włącza się po burzy

  Jeśli nie można włączyć telewizora po burzy lub jeśli nie pojawia się obraz, przerwa w działaniu telewizora może mieć czasowy charakter.

  Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć przewód zasilający z gniazdka sieci energetycznej. Po odczekaniu pewnego czasu ponownie włącz telewizor i sprawdź, czy z powrotem działa on normalnie.

  1. Wyłącz telewizor.
  2. Wyłącz przewód zasilający telewizora z gniazdka sieci energetycznej.
  3. Po upływie około godziny włącz przewód zasilający do gniazdka.
  4. Włącz telewizor.

  Jeśli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy.