Identyfikator artykułu : 00174092 / Ostatnia modyfikacja : 20.04.2017

Jak zabezpieczyć telewizor przed zbliżającą się burzą.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Burze, wyładowania i uszkodzenia

W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi może dojść do wypadku, takiego jak porażenie prądem lub uszkodzenie telewizora. Zdarzenie takie nazywa się bezpośrednim uderzeniem. Jeśli uderzenia piorunów w sąsiedztwie powodują powstawanie napięcia, nazywamy to pośrednim uderzeniem. Te nieprawidłowe napięcia i prądy elektryczne mogą dotrzeć do telewizora przez gniazdko sieci energetycznej lub przewód antenowy i zniszczyć wnętrze telewizora.

Gdy zaczynają się grzmoty

Uderzenia pioruna powodują powstanie wysokich napięć i dużych prądów. Kiedy słychać grzmoty, nie należy dotykać przewodów antenowych ani wtyczek zasilających, ponieważ grozi to porażeniem prądem.

Gdy zapowiadane są burze z piorunami

 1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający.
  • W przypadku nagrywania na zewnętrzny dysk twardy USB najpierw należy zatrzymać nagrywanie.
  • Po odłączeniu przewodu zasilającego nie będzie aktualizowany program telewizyjny.
 2. Odłącz wszystkie przewody podłączone do telewizora, takie jak przewód antenowy, przewód HDMI i przewód LAN.
 3. Kiedy burza przycichnie, z powrotem podłącz przewód zasilający, przewód antenowy, przewód HDMI i przewód LAN.

Jeśli telewizor nie włącza się po burzy

Jeśli nie można włączyć telewizora po burzy lub jeśli nie pojawia się obraz, przerwa w działaniu telewizora może mieć czasowy charakter.

Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć przewód zasilający z gniazdka sieci energetycznej. Po odczekaniu pewnego czasu ponownie włącz telewizor i sprawdź, czy z powrotem działa on normalnie.

 1. Wyłącz telewizor.
 2. Wyłącz przewód zasilający telewizora z gniazdka sieci energetycznej.
 3. Po upływie około godziny włącz przewód zasilający do gniazdka.
 4. Włącz telewizor.

Jeśli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy.