Identyfikator artykułu : 00173734 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2023Drukowanie

Co to jest funkcja „Odśwież panel”?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Odśwież panel to funkcja dostępna w modelach wyposażonych w panel OLED. Służy ona do ochrony ekranu przed wypaleniem matrycy.

  Funkcja Odśwież panel zapewnia jednorodność obrazu na ekranie telewizora po dłuższym okresie użytkowania.

  Odświeżanie można też wykonać ręcznie, gdy zauważalny jest ślad po obrazie.
  Funkcji tej nie należy jednak używać częściej niż raz w roku, ponieważ może to skrócić okres eksploatacji panelu.

  Aby włączyć funkcję Odśwież panel, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia zgodnie z poniższym opisem:
   • Możesz użyć przycisku Szybkie ustawienia (w modelach z 2019 r. i nowszych)
    1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
   • Możesz użyć przycisku HOME
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz Obraz i dźwiękUstawienia panelu — ekspertOdświeżanie panelu.
   • Wybierz EkranUstawienia panelu — ekspertOdświeżanie panelu

  UWAGI:

  • Ze względu na właściwości materiałów w wyświetlaczach OLED stan pikseli może się pogarszać, a na ekranie telewizora mogą się ujawniać niejednorodności.
  • Użycie funkcji Odśwież panel zajmuje około godziny.
  • Podczas odświeżania na ekranie może być wyświetlana biała linia. Nie świadczy to o nieprawidłowym działaniu telewizora.
  • Funkcja ta działa tylko w temperaturze pokojowej (od 10°C do 40°C).