Identyfikator artykułu : 00172722 / Ostatnia modyfikacja : 06.06.2019

Kiedy telewizor pozostaje w trybie czuwania, na ekranie widać białą linię

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Oznacza to działanie systemu kontrolnego funkcji Odśwież panel.
Mniej więcej godzinę po użyciu funkcji Odśwież panel z góry na dół ekranu przemieszcza się biała linia. Służy ona do sprawdzenia stanu pikseli na ekranie telewizora.