Identyfikator artykułu : 00172722 / Ostatnia modyfikacja : 23.08.2023Drukowanie

Kiedy telewizor OLED pozostaje w trybie czuwania, na ekranie widać białą linię

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Po dłuższym okresie użytkowania telewizor OLED automatycznie wykonuje odświeżanie panelu w celu zapewnienia jednorodności obrazu na ekranie telewizora. Możesz wówczas zauważyć na ekranie przemieszczającą się białą linię. Oznacza ona, że telewizor sprawdza stan pikseli i odświeża panel. Jest to normalne i nie oznacza uszkodzenia.