Identyfikator artykułu : 00172722 / Ostatnia modyfikacja : 21.06.2021

Kiedy telewizor pozostaje w trybie czuwania, na ekranie widać białą linię

    Oznacza to działanie systemu kontrolnego funkcji Odśwież panel.
    Mniej więcej godzinę po użyciu funkcji Odśwież panel z góry na dół ekranu przemieszcza się biała linia. Służy ona do sprawdzenia stanu pikseli na ekranie telewizora.