Identyfikator artykułu : 00170285 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2020Drukowanie

Kiedy używana jest obudowa podwodna, nie działa monitor.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Monitor nie włączy się przy wysuniętym wizjerze. Przed użyciem aparatu w obudowie podwodnej należy zamknąć wizjer.

  UWAGA:

  • Wizjer aparatu zainstalowanego w obudowie podwodnej może się wysunąć pod wpływem silnego wstrząsu, powodując wyłączenie monitora. Chronić aparat przed silnymi wstrząsami.
  • DSC-RX100M5(A)
   Aby monitor pozostawał włączony nawet przy podniesionym wizjerze, wybierz następujące ustawienie:
   MENU - (Ustawienia niestandard.) - FINDER/MONITOR - Monitor(Ręczny)