Identyfikator artykułu : 00170285 / Ostatnia modyfikacja : 10.10.2018

Kiedy używana jest obudowa podwodna, nie działa monitor.

  Monitor nie włączy się przy wysuniętym wizjerze. Przed użyciem aparatu w obudowie podwodnej należy zamknąć wizjer.

  UWAGA:

  • Wizjer aparatu zainstalowanego w obudowie podwodnej może się wysunąć pod wpływem silnego wstrząsu, powodując wyłączenie monitora. Chronić aparat przed silnymi wstrząsami.
  • DSC-RX100M5:
   Aby monitor pozostawał włączony nawet przy podniesionym wizjerze, wybierz następujące ustawienie:
   MENU - (Ustawienia niestandard.) - FINDER/MONITOR - Monitor(Ręczny)