Identyfikator artykułu : 00166043 / Ostatnia modyfikacja : 25.03.2019

Kiedy używana jest funkcja Wireless Stereo (bezprzewodowe stereo), nie można podłączyć urządzenia Bluetooth

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Kiedy wskaźnik LINK pali się na zielono, nie można podłączać do głośnika innych urządzeń. Aby użyć funkcji Wireless Stereo (bezprzewodowe stereo) do odtwarzania dźwięku z urządzenia połączonego z głośnikiem przez łącze Bluetooth, należy nawiązać połączenie Bluetooth z głośnikiem, gdy wskaźnik LINK ma kolor pomarańczowy.