Identyfikator artykułu : 00166043 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Kiedy używana jest funkcja Wireless Stereo (bezprzewodowe stereo), nie można podłączyć urządzenia Bluetooth

    Kiedy wskaźnik LINK pali się na zielono, nie można podłączać do głośnika innych urządzeń. Aby użyć funkcji Wireless Stereo (bezprzewodowe stereo) do odtwarzania dźwięku z urządzenia połączonego z głośnikiem przez łącze Bluetooth, należy nawiązać połączenie Bluetooth z głośnikiem, gdy wskaźnik LINK ma kolor pomarańczowy.