Identyfikator artykułu : 00154123 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Jak utworzyć grupę głośników bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego przy użyciu aplikacji SongPal?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Funkcja bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego aplikacji SongPal umożliwia łatwe dołączenie dwóch identycznych zgodnych głośników bezprzewodowych do bezprzewodowego zestawu muzycznego, wzbogacając tym samym dźwięk.

WAŻNE:

 • Przed próbą użycia funkcji bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego (funkcja Wireless Stereo) należy sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje aplikacji SongPal i aktualizacje dla używanych urządzeń audio.

Logo bezprzewodowego dźwięku przestrzennego

Aplikacja SongPal umożliwia łatwe skonfigurowanie ustawień bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego.

Wykonaj te proste czynności, aby utworzyć grupy bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego:

 1. Z listy urządzeń wybierz zgodny głośnik bezprzewodowy.
 2. Wybierz opcję Group with other speakers
  (Grupuj z innymi głośnikami).
  Krok 1:
 3. Wybierz opcję Wireless Stereo (Bezprzewodowy dźwięk stereofoniczny).

  Krok 2:
 4. Wybierz, czy konfigurowany głośnik bezprzewodowy będzie głośnikiem kanału LEFT (LEWY) czy RIGHT (PRAWY).

  Krok 3:
 5. Następnie wybierz głośnik, którego chcesz użyć dla drugiego kanału (kanału prawego w przypadku wybrania LEFT w kroku 5 i na odwrót).

  Krok 4:
 6. Teraz należy wskazać, którego z głośników chcesz użyć dla zewnętrznych źródeł wejściowych (np. wejść USB lub Audio In). Następnie wybierz przycisk OK.

  Krok 5:
 7. Pojawi się wyskakujące okno potwierdzające utworzenie grupy bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i przejść dalej.

  Krok 6:
 8. Na koniec nadaj nazwę
  swojej grupie bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego.
  Krok 7:
 9. Wówczas grupa bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego zostanie utworzona w ciągu około 20 sekund.

  Krok 8:
 10. Głośniki są już gotowe do odtwarzania bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego i, w zależności od modelu, prawdopodobnie zaświeci się dioda LED wskazując lewy lub prawy głośnik. Możesz teraz cieszyć się muzyką w trybie stereofonicznym!

  Zakończono pomyślnie

Aby rozwiązać grupę lub zamienić miejscami lewy i prawy tylny głośnik, wybierz opcję Edit Group (Edytuj grupę) w oknie grupy bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego.

 • Po wybraniu opcji Swap left/right (Zamień lewy/prawy) można zamienić dźwięk między lewym i prawym tylnym głośnikiem bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego.
 • Wybór opcji Separate all (Rozgrupuj wszystko) spowoduje całkowite rozgrupowanie głośników.

UWAGA: Aby zobaczyć pełną listę urządzeń zgodnych z funkcją bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego, przejdź do tego artykułu .