Identyfikator artykułu : 00154123 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak utworzyć grupę głośników bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego przy użyciu aplikacji SongPal?

  Funkcja bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego aplikacji SongPal umożliwia łatwe dołączenie dwóch identycznych zgodnych głośników bezprzewodowych do bezprzewodowego zestawu muzycznego, wzbogacając tym samym dźwięk.

  WAŻNE:

  • Przed próbą użycia funkcji bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego (funkcja Wireless Stereo) należy sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje aplikacji SongPal i aktualizacje dla używanych urządzeń audio.

  Logo bezprzewodowego dźwięku przestrzennego

  Aplikacja SongPal umożliwia łatwe skonfigurowanie ustawień bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego.

  Wykonaj te proste czynności, aby utworzyć grupy bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego:

  1. Z listy urządzeń wybierz zgodny głośnik bezprzewodowy.
  2. Wybierz opcję Group with other speakers
   (Grupuj z innymi głośnikami).
   Krok 1:
  3. Wybierz opcję Wireless Stereo (Bezprzewodowy dźwięk stereofoniczny).

   Krok 2:
  4. Wybierz, czy konfigurowany głośnik bezprzewodowy będzie głośnikiem kanału LEFT (LEWY) czy RIGHT (PRAWY).

   Krok 3:
  5. Następnie wybierz głośnik, którego chcesz użyć dla drugiego kanału (kanału prawego w przypadku wybrania LEFT w kroku 5 i na odwrót).

   Krok 4:
  6. Teraz należy wskazać, którego z głośników chcesz użyć dla zewnętrznych źródeł wejściowych (np. wejść USB lub Audio In). Następnie wybierz przycisk OK.

   Krok 5:
  7. Pojawi się wyskakujące okno potwierdzające utworzenie grupy bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i przejść dalej.

   Krok 6:
  8. Na koniec nadaj nazwę
   swojej grupie bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego.
   Krok 7:
  9. Wówczas grupa bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego zostanie utworzona w ciągu około 20 sekund.

   Krok 8:
  10. Głośniki są już gotowe do odtwarzania bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego i, w zależności od modelu, prawdopodobnie zaświeci się dioda LED wskazując lewy lub prawy głośnik. Możesz teraz cieszyć się muzyką w trybie stereofonicznym!

   Zakończono pomyślnie

  Aby rozwiązać grupę lub zamienić miejscami lewy i prawy tylny głośnik, wybierz opcję Edit Group (Edytuj grupę) w oknie grupy bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego.

  • Po wybraniu opcji Swap left/right (Zamień lewy/prawy) można zamienić dźwięk między lewym i prawym tylnym głośnikiem bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego.
  • Wybór opcji Separate all (Rozgrupuj wszystko) spowoduje całkowite rozgrupowanie głośników.

  UWAGA: Aby zobaczyć pełną listę urządzeń zgodnych z funkcją bezprzewodowego dźwięku stereofonicznego, przejdź do tego artykułu .