Identyfikator artykułu : 00169092 / Ostatnia modyfikacja : 05.02.2018Drukowanie

Jak wyłączyć tryb demonstracyjny (DEMO) w telewizorze

  Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Przywróć ustawienia fabryczne. Szczegóły podano w artykule  Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora.
   Po przywróceniu ustawień fabrycznych pojawi się ekran konfiguracji początkowej.
  2. Podczas konfiguracji początkowej wskaż opcję Home (Dom) na ekranie Location (Lokalizacja).

     Obraz