Identyfikator artykułu : 00155687 / Ostatnia modyfikacja : 18.03.2022Drukowanie

Jak wyłączyć lub zamknąć tryb DEMO w telewizorze?

  Przed rozpoczęciem

  • Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Szczegółowe informacje podano w sekcji Produkty i kategorie związane z tym artykułem.
  • Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem. Instrukcje obsługi są także dostępne w witrynie pomocy technicznej.

  Jak wyłączyć lub zamknąć tryb Demo: wybierz typ telewizora

  Aby wyłączyć lub zamknąć tryb Demo poprzez menu ustawień, wybierz model telewizora z poniższej listy:

  WSKAZÓWKA: Jak sprawdzić, czy telewizor BRAVIA ma platformę Google TV™, Android TV™, czy inną


  Android TV i Google TV

  Zmień ustawienia opcji Tryb Demo i Tryb resetowania obrazu na Wył.

  1. Wyświetl ekran Ustawienia.
   • Użycie przycisku Szybkie ustawienia (modele z 2019 r. i nowsze)
    1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
   • Użycie przycisku HOME
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
  2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora. Zawartość ekranu zależy od modelu telewizora. Powyżej podany jest tylko przykład.
   • Wybierz SystemUstawienia trybu prezentacji sklepowej → Zmień ustawienia opcji Tryb Demo i Tryb resetowania obrazu na Wył. (Android™ 10)
   • Wybierz Ustawienia urządzeniaUstawienia trybu prezentacji sklepowej → Zmień ustawienia opcji Tryb Demo i Tryb resetowania obrazu na Wył. (Android 9)
   • Wybierz Ustawienia trybu prezentacji sklepowej → Zmień ustawienia opcji Tryb Demo i Tryb resetowania obrazu na Wył. (Android 8.0 lub wcześniejszy)

  Uwaga: Pewne produkty umożliwiają także wyłączenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku TV z boku telewizora.

  Zdjęcie

  • [A] Tył serii X9400C
  • [B] Tył serii X8500C

  Serie WxxxB i XxxxB

  Zmień ustawienia opcji Tryb Demo i Tryb resetowania obrazu na Wył.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Z ekranu HOME wybierz ZdjęcieUstawienia.
   Zdjęcie
  3. Wybierz opcję Zdjęcie Preferencje lub Ustawienia systemowe.
   Zdjęcie
   • Jeśli w posiadanym modelu telewizora wymagany był wybór opcji Ustawienia systemowe, wybierz teraz Ustawienia ogólne i przejdź do czynności 4.
    Zdjęcie
   • Jeśli w posiadanym modelu telewizora wymagany był wybór opcji Preferencje, bezpośrednio przejdź do czynności 4.
  4. Wybierz Ustawienia trybu prezentacji sklepowej.
   Zdjęcie
  5. Pojawią się ustawienia Tryb Demo i Tryb resetowania obrazu.
   Zdjęcie
  6. Zmień ustawienia opcji Tryb Demo i Tryb resetowania obrazu na Wył.
   Zdjęcie

  Serie W5xxD / WD60x_W60xD_WD65x_W65xD / WD75x_W75xD

  1. Przywróć ustawienia fabryczne.
  2. Po przywróceniu ustawień fabrycznych pojawi się ekran konfiguracji początkowej.
  3. Podczas konfiguracji początkowej z ekranu Lokalizacja wybierz Dom.

   Zdjęcie

  Pozostałe telewizory BRAVIA

  Zapoznaj się z następującym artykułem: Jak wyłączyć tryb Demo (telewizory BRAVIA).

  UWAGA: Jeśli powyższe rozwiązania nie wyeliminują problemu, przywróć ustawienia fabryczne.