Identyfikator artykułu : 00158109 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Nie można wyregulować głośności

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli nie można wyregulować głośności, należy wykonać następujące czynności:

  • Jeśli w ustawieniu MODE (TRYB) wybrano tryb ZOOM, regulacja głośności jest niemożliwa. Zmień ustawienie na tryb VOL (GŁOŚ.).
  • Niektóre podłączone urządzenia mogą nie reagować na przycisk głośności. W takim przypadku należy wyregulować głośność w samochodowym sprzęcie audio.