Identyfikator artykułu : 00158109 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Nie można wyregulować głośności

    Jeśli nie można wyregulować głośności, należy wykonać następujące czynności:

    • Jeśli w ustawieniu MODE (TRYB) wybrano tryb ZOOM, regulacja głośności jest niemożliwa. Zmień ustawienie na tryb VOL (GŁOŚ.).
    • Niektóre podłączone urządzenia mogą nie reagować na przycisk głośności. W takim przypadku należy wyregulować głośność w samochodowym sprzęcie audio.