Identyfikator artykułu : 00164539 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Mikrofon jest przymocowany do kamery, ale brakuje mu stabilności

    Brak stabilnego mocowania mikrofonu do kamery jest zamierzony.
    Gdyby mikrofon był przymocowany stabilnie, mógłby rejestrować odgłosy drgań. Dla uniknięcia rejestracji takich odgłosów mikrofon nie jest sztywno przymocowany do kamery.