Identyfikator artykułu : 00148931 / Ostatnia modyfikacja : 27.03.2017

Uwagi dotyczące podłączania urządzenia do wzmacniacza z wejściem optycznym w celu odtwarzania plików audio.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli urządzenie jest podłączone do wzmacniacza przy użyciu przewodu optycznego, przed użyciem wykonaj poniższe czynności.

  • Upewnij się, że w urządzeniu i we wzmacniaczu zostały zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania.

    UWAGA: Informacje o sposobie aktualizacji można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.
  • Po podłączeniu urządzenia do wzmacniacza upewnij się, że nie słychać głośnych dźwięków lub szumów. Zwróć szczególną uwagę, czy nie występują zbyt głośne dźwięki lub szumy podczas odtwarzania przy użyciu przetwornika C/A USB.

    UWAGA:
    • Po podłączeniu wzmacniacza przy użyciu przewodu optycznego nie można ustawiać głośności za pomocą pokrętła głośności na urządzeniu lub przycisku VOL na pilocie. Głośność należy regulować we wzmacniaczu.
    • Zapobiegawczo należy ustawić niski poziom głośności we wzmacniaczu, a następnie wyregulować głośność po pojawieniu się dźwięku.