Identyfikator artykułu : 00148931 / Ostatnia modyfikacja : 27.03.2017Drukowanie

Uwagi dotyczące podłączania urządzenia do wzmacniacza z wejściem optycznym w celu odtwarzania plików audio.

  Jeśli urządzenie jest podłączone do wzmacniacza przy użyciu przewodu optycznego, przed użyciem wykonaj poniższe czynności.

  • Upewnij się, że w urządzeniu i we wzmacniaczu zostały zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania.

   UWAGA: Informacje o sposobie aktualizacji można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.
  • Po podłączeniu urządzenia do wzmacniacza upewnij się, że nie słychać głośnych dźwięków lub szumów. Zwróć szczególną uwagę, czy nie występują zbyt głośne dźwięki lub szumy podczas odtwarzania przy użyciu przetwornika C/A USB.

   UWAGA:
   • Po podłączeniu wzmacniacza przy użyciu przewodu optycznego nie można ustawiać głośności za pomocą pokrętła głośności na urządzeniu lub przycisku VOL na pilocie. Głośność należy regulować we wzmacniaczu.
   • Zapobiegawczo należy ustawić niski poziom głośności we wzmacniaczu, a następnie wyregulować głośność po pojawieniu się dźwięku.