Identyfikator artykułu : 00149001 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017Drukowanie

Jakie formaty plików można odtwarzać przez złącze USB1 lub USB2?

  Przez złącze USB1 lub USB2 można odtwarzać poniższe formaty plików.

  • MP3
  • AAC
  • WMA
  • WAV
  • FLAC
  • AIFF
  • ALAC
  • DSD (DSF, DSDIFF)
  UWAGA:
  • Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.
  • Format DSD (DSF, DSDIFF) jest obsługiwany w standardzie 2,8 MHz/1 bit, jednakże podczas odtwarzania jest konwertowany do PCM.
  • Obsługiwane są także zdekompresowane pliki w formacie FLAC.
  • Poniższe pliki nie są obsługiwane.
   • Lista odtwarzania M3U
   • Pliki z zabezpieczeniem DRM
   • Pliki wielokanałowe