Identyfikator artykułu : 00149001 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017

Jakie formaty plików można odtwarzać przez złącze USB1 lub USB2?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Przez złącze USB1 lub USB2 można odtwarzać poniższe formaty plików.

 • MP3
 • AAC
 • WMA
 • WAV
 • FLAC
 • AIFF
 • ALAC
 • DSD (DSF, DSDIFF)
UWAGA:
 • Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.
 • Format DSD (DSF, DSDIFF) jest obsługiwany w standardzie 2,8 MHz/1 bit, jednakże podczas odtwarzania jest konwertowany do PCM.
 • Obsługiwane są także zdekompresowane pliki w formacie FLAC.
 • Poniższe pliki nie są obsługiwane.
  • Lista odtwarzania M3U
  • Pliki z zabezpieczeniem DRM
  • Pliki wielokanałowe