Identyfikator artykułu : 00139129 / Ostatnia modyfikacja : 12.06.2016Drukowanie

Obcięta jest krawędź wideo wyświetlanego z urządzenia zewnętrznego.

  Ustaw obszar Display area (obszar ekranu).

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (ustawienia).
  3. W kategorii TV wybierz opcję Display (wyświetlacz).
  4. Wybierz opcję Screen (ekran).
  5. Wybierz opcję Auto display area (automatyczny obszar wyświetlania) i ustaw ją na Off (wyłączona).
  6. Wybierz opcję Display area (obszar ekranu) i ustaw ją na Full pixel (wszystkie piksele) lub +1.