Identyfikator artykułu : 00137715 / Ostatnia modyfikacja : 14.08.2017Drukowanie

Lista kanałów wyświetla się w sekcji DISCOVER (Odkrywaj), nawet gdy opcja Built-in tuner (Wbudowany tuner) w ustawieniu Manage inputs (Zarządzanie danymi wejściowymi) jest określona jako Hidden (Ukryte)

  Wynika to z danych technicznych telewizora. Jeżeli nie chcesz, żeby lista kanałów była wyświetlana w sekcji DISCOVER (Odkrywaj), wykonaj następujące czynności:

  1. Na pilocie naciśnij przycisk DISCOVER.
  2. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół.
  3. Wybierz Category Display Options (Opcje wyświetlania kategorii) w kategorii Settings (Ustawienia).
  4. Wybierz elementy, takie jak Digital (Cyfrowe), Analogue (Analogowe) itd.
  5. Wybierz opcję Hidden (Ukryte).


  UWAGA: Aby skonfigurować ustawienie Manage inputs (Zarządzanie danymi wejściowymi), wykonaj czynności opisane poniżej.

  1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. W kategorii TV (Telewizor) zaznacz opcję External inputs (Zewnętrzne wejścia).
  4. Wybierz opcję Manage inputs (Zarządzanie danymi wejściowymi).