Identyfikator artykułu : 00138125 / Ostatnia modyfikacja : 02.04.2019

Jak odtworzyć obrazy X-Reality Pro, film wprowadzający i demonstrację dźwięku

  Aby odtworzyć materiały demonstracyjne, wykonaj następujące czynności:

  1. Włącz Tryb demonstracyjny.
   1. Naciśnij przycisk Home (Strona główna) na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (ustawienia).
   3. Wybierz Retail mode settings (Ustawienia trybu sklepu) w kategorii System Preferences (Preferencje systemu).
   4. Wybierz Demo Mode (Tryb demonstracyjny) i ustaw na wartość On (Wł.).
  2. Naciśnij przycisk INPUT (Wejście) na pilocie, a następnie przełącz na audycję telewizyjną lub wejście zewnętrzne.
  3. Odtwarzanie materiałów z menu akcji.
   1. Naciśnij ACTION MENU (Menu akcji) na pilocie.
   2. Wybierz ePOP+Feature Demo.
   3. Ponownie naciśnij ACTION MENU (Menu akcji) na pilocie.
   4. Wybierz X-Reality PRO (Obrazy X-Reality Pro), Introduction movie (Film wprowadzający) lub Sound Demo (Demonstracja dźwięku).

  Po odtworzeniu postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ustawić Demo Mode (Tryb demonstracyjny) i Picture Reset Mode (Tryb resetowania obrazu) jako Off (Wył.).

  1. Naciśnij przycisk Home (Strona główna) na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (ustawienia).
  3. Wybierz Retail mode settings (Ustawienia trybu sklepu) w kategorii System Preferences (Preferencje systemu).
  4. Wybierz Demo Mode (Tryb demonstracyjny) i ustaw na wartość Off (Wył.).
  5. Wybierz Picture Reset Mode (Tryb resetowania obrazu)i ustaw na wartość Off (Wył.).
  UWAGA: Po włączeniu trybu demonstracyjnego automatycznie włącza się tryb resetowania obrazu. Jeśli tryb resetowania obrazu jest włączony, zachowane zostają ustawienia jakości obrazu dla wyświetlaczy witryny, dlatego należy go wyłączyć.