Identyfikator artykułu : 00122700 / Ostatnia modyfikacja : 05.05.2017Drukowanie

Nieoczekiwane działanie zestawu po naciśnięciu przycisku „TV” na pilocie

    Możliwe, że przez przypadek przycisk "„TV”" na pilocie został przypisany do źródła zewnętrznego, przez co telewizor działa w nieoczekiwany sposób. Możliwe jest na przykład przypisanie na stałe przycisku "„TV”" do wejścia HDMI .

    Aby zmienić wejście, do którego przypisano przycisk "„TV”", należy zmienić ustawienia użytkownika, korzystając z następującej ścieżki:

    [HOME] (Ekran główny) > [Settings] (Ustawienia) > [External inputs] (Wejścia zewnętrzne) > [Customise TV key] (Dostosuj przycisk telewizora) > i wybrać odpowiednią opcję.