Identyfikator artykułu : 00122743 / Ostatnia modyfikacja : 26.03.2019Drukowanie

Ile potrwa aktualizacja oprogramowania w telewizorze Sony z systemem Android TV?

  Aktualizacja oprogramowania może zająć około 30 minut. Podczas aktualizacji korzystanie z telewizora nie będzie możliwe.

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu.

  • Podczas instalacji aktualizacji nie wyłączaj telewizora, ani nie odłączaj go od zasilania.
  • Odcięcie zasilania podczas instalacji aktualizacji oprogramowania układowego może spowodować brak reakcji telewizora na polecenia lub jego uszkodzenie.

  Obracająca się strzałka widoczna na ekranie telewizora oznacza, że trwa aktualizacja oprogramowania. Podczas aktualizacji oprogramowania ekran telewizora wygląda jak pokazano poniżej oraz miga dioda LED. Ekran zależy od wersji oprogramowania sprzętowego.

  Update screen Image


  UWAGA:
  W menu [Initial Setup] (Konfiguracji wstępnej) można opóźnić aktualizację, wybierając opcję [Update later] (Aktualizuj później). W tym przypadku ekran Aktualizacji systemu wyświetli się ponownie przy kolejnym uruchomieniu telewizora.