Identyfikator artykułu : 00086289 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak ręcznie uruchomić opcję DAB Auto Tune [Automatyczne dostrajanie sygnału DAB]?

  Aby włączyć funkcję DAB Auto Tune [Automatyczne dostrajanie sygnału DAB], należy wykonać czynności opisane poniżej.

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk  RADIO DAB/FM-SCAN [Wyszukiwanie sygnału DAB/FM radia] do momentu naprzemiennego wyświetlania słów zapytania „INITIAL” i „SCAN?” [Skanowanie wstępne?].

  2.  Nacisnąć klawisz ENTER.

  Obraz
  3. Rozpocznie się skanowanie.

  Obraz

  Zależnie od usługi DAB/DAB+ dostępnej w lokalizacji użytkownika skanowanie może potrwać kilka minut.
  Po zakończeniu skanowania zostanie utworzona lista dostępnych usług.

  Uwagi: Rozpoczęcie automatycznego dostrajania sygnału DAB spowoduje wyczyszczenie bieżącej listy dostępnych usług.
  Jeśli w kraju lub lokalizacji użytkownika sygnał DAB/DAB+ nie jest obsługiwany, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO SIGNAL” [Brak sygnału].