Identyfikator artykułu : 00086289 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Jak ręcznie uruchomić opcję DAB Auto Tune [Automatyczne dostrajanie sygnału DAB]?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby włączyć funkcję DAB Auto Tune [Automatyczne dostrajanie sygnału DAB], należy wykonać czynności opisane poniżej.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk  RADIO DAB/FM-SCAN [Wyszukiwanie sygnału DAB/FM radia] do momentu naprzemiennego wyświetlania słów zapytania „INITIAL” i „SCAN?” [Skanowanie wstępne?].

2.  Nacisnąć klawisz ENTER.

Obraz
3. Rozpocznie się skanowanie.

Obraz

Zależnie od usługi DAB/DAB+ dostępnej w lokalizacji użytkownika skanowanie może potrwać kilka minut.
Po zakończeniu skanowania zostanie utworzona lista dostępnych usług.

Uwagi: Rozpoczęcie automatycznego dostrajania sygnału DAB spowoduje wyczyszczenie bieżącej listy dostępnych usług.
Jeśli w kraju lub lokalizacji użytkownika sygnał DAB/DAB+ nie jest obsługiwany, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO SIGNAL” [Brak sygnału].