Identyfikator artykułu : 00086280 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Co oznacza wyświetlenie komunikatu „OFF-AIR”?

  Ten komunikat oznacza, że wybrana stacja lub usługa w tej chwili nie nadaje sygnału (OFF-AIR).

      Aby wyszukać inną stację, można nacisnąć przycisk TUNE + lub - [Strojenie +/-].

  Jeśli komunikat „OFF-AIR” [Stacja/usługa nie nadaje] w dalszym ciągu będzie się wyświetlać, należy przeprowadzić ręczne dostrojenie sygnału DAB, wykonując opisane poniżej czynności.

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk RADIO DAB/FM-SCAN [Wyszukiwanie sygnału DAB/FM radia] do momentu naprzemiennego wyświetlania słów zapytania „INITIAL” i „SCAN?” [Skanowanie wstępne?].
  2.  Nacisnąć klawisz ENTER.

  Obraz
  3. Rozpocznie się skanowanie.

  Obraz

  Zależnie od usługi DAB/DAB+ dostępnej w lokalizacji użytkownika skanowanie może potrwać kilka minut.
  Po zakończeniu skanowania zostanie utworzona lista dostępnych usług.

  Uwagi: Rozpoczęcie automatycznego dostrajania sygnału DAB spowoduje wyczyszczenie bieżącej listy dostępnych usług.
  Jeśli w kraju lub lokalizacji użytkownika sygnał DAB/DAB+ nie jest obsługiwany, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO SIGNAL” [Brak sygnału].