Identyfikator artykułu : 00084337 / Ostatnia modyfikacja : 10.06.2014Drukowanie

Dlaczego telewizor nie wykrywa automatycznie telefonu ze standardem MHL po jego podłączeniu?

    Należy  WŁĄCZYĆ funkcję Auto input change (MHL) [Automatyczna zmiana wejścia (MHL)] w ustawieniach funkcji Bravia Sync telewizora w sposób opisany poniżej.

    1. Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie.

    Uwaga: Jeśli na ekranie telewizora nie można wyświetlić menu strony głównej, należy nacisnąć przycisk SYNC MENU [Menu synchronizacji] na pilocie i wybrać opcję TV Control [Sterowanie telewizorem], a następnie wybrać menu Home [Strona główna].

    2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia] > System Settings [Ustawienia systemowe] > Set-up [Konfiguracja] > BRAVIA Sync Settings [Ustawienia funkcji BRAVIA Sync] > oraz WŁĄCZYĆ funkcję Auto input change (MHL) [Automatyczna zmiana wejścia MHL].