Identyfikator artykułu : 00124268 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2015Drukowanie

Włączanie w telewizorze funkcji MHL.

  WAŻNE: jeśli do wykonania czynności zawartej w tym poradniku konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, sprawdź je w dostarczonej z nim instrukcji obsługi.

  Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć w menu telewizora opcję MHL.

  UWAGA: upewnij się, że urządzenie źródłowe jest podłączone do wejścia HDMI w telewizorze, które nosi oznaczenie MHL.

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia) i naciśnij przycisk Enter.
  3. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja) lub Channels & Inputs (Kanały i wejścia) i naciśnij przycisk Enter.
  4. Wybierz opcję BRAVIA Sync settings (HDMI CONTROL) (Ustawienia funkcji BRAVIA Sync (HDMI CONTROL)) i naciśnij przycisk Enter.
  5. Wybierz opcję Auto input change (MHL) (Automatyczna zmiana wejścia (MHL)) i naciśnij przycisk Enter.

  UWAGA: aby przerwać połączenie MHL, nie musisz wykonywać żadnej specjalnej czynności. Wystarczy, że odłączysz przewód MHL od urządzenia mobilnego.