Identyfikator artykułu : 00080323 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014Drukowanie

Dioda ciągle miga w kolorze morskim (niebiesko-zielonym). Jak zatrzymać jej miganie?

  Można   zatrzymać miganie diody LED podświetlenia,   zmieniając ustawienia trybu diody z  Demo Mode [Tryb demonstracyjny] na inny.

  Nacisnąć przycisk OPTIONS [Opcje] na pilocie, a następnie wybrać opcję Illumination LED  [Dioda LED podświetlenia] oraz tryb zgodny z potrzebami użytkownika..

  • W trybie Auto brightness  [Automatyczna jasność] jasność diody LED podświetlania jest dostosowywana do warunków oświetleniowych otoczenia.
  • Tryb Dark [Ciemna] należy wybrać, jeśli w trybie  Auto brightness [Automatyczna jasność] dioda świeci zbyt jasno.
  • W trybie Simple response [Prosta reakcja] dioda zapali się w odpowiedzi na użycie pilota. Nie będzie się ona świecić, aby zasygnalizować, że funkcja wyłącznika czasowego, nagrywania czasowego lub przypomnienia została ustawiona.
  • Wybranie opcji Off [Wył.] spowoduje, że w normalnym trybie pracy dioda nie będzie się świecić.